Breaking News
Home » Toplumsal Yapi

Toplumsal Yapi

TEKMEN KÖYÜ TOPLUMSAL YAPILANMA

Nüfus kayıtlarına göre Tekmen köyünde bilinen 62 ayrı kökten insan gelmiş ve bunlardan bazıları yok olmuştur. Bunların dışında nüfus kayıtlarına geçmeden yaşayan daha sonra da geldikleri köye dönenler olmuştur. Tekmen’i çevrileyen yerleşim birimleri doğuda Göreşen, Tanışman, Öbektaş; batıda Baltacımehmetpaşa(Karağaçdağı) Sarıalan; güneyde: Aşağıtanışman, Belkavak ve Osmancık ilçesi; kuzeyde: Hanifi, Konaca, Kireçlik, Alibey ve Karalargüney köyleri vardır. Kuzeyden güneye doğudan batıya bu çevre köylerinin ekonomik kaynakları ve kültürleri çeşitlilik gösterir. Tekmenliler Zeytin deresi köyleri denen Hanifi, Konaca, Kireçlik, Alibey ve Karalargüneyi’nden çok kız almıştır. Kız alma konusu Göreşen ve Tanışman köyleriyle daha azdır.

saltuk

Tarımsal ekonomi aynı kökten gelen insanların müşterek çıkarları için sıkı topluluklar oluşturmalarını zorunlu kılmıştır. Aynı kökten gelen bu sıkı topluluklara kabile denir. Her kabile dışarıya karşı sıkı kendi içinde bir takım karar ve yönetim mekanizması olan bir insan topluluğudur. Kabilede doğal liderlik vasfı bulunan kişiler kabileyi yönetir. Sorunları o çözer. Onun sözü her zaman son sözdür. Tarım toplumlarının klasik özelliği olan bu totaliter yapılanmanın bireysel özgürlüğü ve bireyin ihtiyaçlarını görmezden geldiği açıktır. Ancak tarım toplumunda birey yoktur. Çalışma ve yaşama koşulları insana birey olabileceği ölçüde zaman ve imkan tanımamıştır. O nedenle de kabile kavramı canlığını 1980’lere kadar sürdürmüş, serbest pazar ekonomisinin yerleşmesiyle birlikte kabile anlam ve önemini tamamen yitirmiştir.

stktplm01

Kabile anlam ve önemini yitirmiştir ama bu 1980 sonrasında insanların birey oldukları anlamına gelmez. 1980 sonrası Tekmen toplumu artık kendi bağımsız hüviyetini yitirerek gözlerini dışarıya açmıştır. Ancak olup bitenleri özümseyememiştir. Özümseyememiştir çünkü onun serbest pazar ekonomisinin işbölümü düzenine uyum sorunları başlamıştır. Üstelik birdenbire gelen elektirik, telefon, televizyon, vs. ihtiyaçları körüklese de üretim düzeyi ihtiyaçlarının çok altında kalarak köyden ayrılıp başka yerlere göçenlri “lümpen”leştirmiştir. Lümpen, ne köylü ne şehirli iki arada bir derede çelişkili bir insandır. Bu lümpen yaşam ahlâki yönden de çözülmüş eski tarım ahlâkından şehir ahlâkına geçiş şekline dönüşmüştür. Alçalan değerler: tarım, hayvancılık, aile yapısı; yükselen değerler ise fabrika, işbölümü ve bireyselleşme aile yapısının tamamen çözülmesidir.

Tekmen toplumlarından eski zamanlara ait görüntüler:

 

 

q

p

stktplm02

stktplm03

stktplm04

stktplm05

stktplm06

stktplm07

stktplm08

stktplm09

stktplm10

stktplm11

stktplm12

Yazan: Mehmet Ali Soruklu

mail: soruklu@yahoo.com

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super

Loading...